POZIV NA DOSTAVU PONUDA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA-SERVIS VATROGASNIH APARATA ZA 2020. GODINU Troškovnik za periodični servis vatrogasnih aparata ODLUKA O ODABIRU PONUDA-ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA-ČIŠĆENJE SNIJEGA 2020.

ČIŠĆENJE SNIJEGA – TROŠKOVNIK POZIV NA DOSTAVU PONUDA-ČIŠĆENJE SNIJEGA OKO PT ZAGREPČANKA 2020 PLAN ČIŠĆENJA SNIJEGA Plan i redoslijed čišćenja snijega oko Poslovnog tornja Zagrepčanka-skica ODLUKA O ODABIRU-ČIŠĆENJE SNIJEGA...