POZIV NA DOSTAVU PONUDA-ČIŠĆENJE SNIJEGA 2020.

ČIŠĆENJE SNIJEGA – TROŠKOVNIK POZIV NA DOSTAVU PONUDA-ČIŠĆENJE SNIJEGA OKO PT ZAGREPČANKA 2020 PLAN ČIŠĆENJA SNIJEGA Plan i redoslijed čišćenja snijega oko Poslovnog tornja Zagrepčanka-skica ODLUKA O ODABIRU-ČIŠĆENJE SNIJEGA...