POZIV NA DOSTAVU PONUDA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA-SERVIS VATROGASNIH APARATA ZA 2020. GODINU Troškovnik za periodični servis vatrogasnih aparata ODLUKA O ODABIRU PONUDA-ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA